RNR Trade Corporation Company Limited

บริษัท RNR Trade Corporation Company Limited (RNR) เป็นบริษัทการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2543 โดยทำหน้าที่จัดการธุรกรรมในด้านการเงิน และเป็นตัวแทนในการดำเนินการบริการต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินอีกด้วย. ในปัจจุบันนี้ ทางบริษัท พร้อมด้วยหลักการและทีมงานมืออาชีพทางด้านธุรกิจ ที่มีประสบการณ์ที่หลากหลายในการให้บริการ ทั้งทางด้านการการเงินและการธนาคาร ได้เริ่มดำเนินการกิจกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย โดยเฉพาะการจัดหาเงินทุนให้กับธุรกิจ การค้า และอำนวยความสะดวกในด้านการเงิน ประกอบด้วยการดำเนินการด้านการนำเข้าและส่งออก, การซื้อ การขาย ซึ่งจะมีการอำนวยความสะดวกในเรื่องสินเชื่อ, หลักประกันด้านการเงิน, จัดทำหรือจัดจำหน่ายเครื่องมือหรือเอกสารที่เป็นตราสารด้านการเงิน เพื่อช่วยเหลือสัญญาหรือภาระผูกพันในด้านการเงิน การชำระเงิน, ข้อตกลงและการซื้อสินค้า โดยมีวิธีการดำเนินงานที่เป็นสากล We Offer Trade Finance service by providing Letter of Credit (LC, DLC, MT-700), Standby LC (SBLC, MT-760), Bank Guarantee (BG, MT-760), Performance Guarantee, Bankers’s Draft and Bank Comfort Letter (BCL, MT-799), without obtaining any financial collateral. Read More

ตราสารเครดิต
(Letter of Credit)

ตราสารเครดิต จะมีอายุตราบเท่าที่ยังมีการใช้งานอยู่ มีพื้นฐานมาจากความเป็นจริงด้านความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้ซื้อที่ไม่รู้จัก และถูกแทนที่ด้วยความน่าเชื่อทางเครดิตของธนาคารหรือบริษัทด้านการเงินที่เป็นที่รู้จัก และบริษัท RNR Trade Corporation Company Limited (RNR), จะดำเนินการแทนลูกค้าและทำหน้าที่ในการรับประกันว่าจะมีการชำระเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ กระบวนการนี้เรียกว่าการออกตราสารเครดิตหรือการรับรองเครดิตในรูปแบบเอกสาร

Read More

หนังสือค้ำประกันแบบ
Standby Letter of Credit (SBLC)

หนังสือค้ำประกันการชำระเงินจะออกโดยธนาคาร ในนามของลูกค้า และจะถูกใช้เสมือนว่าเป็น “การชำระเงินจากที่พึ่งสุดท้าย” ในกรณีลูกค้าไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ทำไว้กับอีกหน่วยงานหนึ่งได้ SBLC จะถูกสร้างขึ้น โดยเปรียบเสมือนกับเครื่องหมายของความเชื่อถือในการทำธุรกิจ และเป็นเครื่องพิสูจน์คุณภาพเครดิตของผู้ซื้อและความสามารถในการชำระเงินคืน ธนาคารที่เป็นผู้ออก Standby Letter of Credit จะทำหน้าที่เป็นผู้รับประกันคุณภาพเครดิตของผู้ที่ร้องขอหนังสือค้ำประกัน จากนั้นก็จะทำการแจ้งไปยังธนาคารของผู้ที่ต้องการหนังสือค้ำประกันRead More

หนังสือค้ำประกัน
(Bank Guarantees)

เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลใดมีความสามารถและมีเงินใช้ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ โดยปกติจะมาในรูปของคำสั่งของธนาคารการรักษาความปลอดภัยหรือการควบคุมตัว วัตถุประสงค์ของเอกสารคือเพื่อให้แน่ใจว่าเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมจะได้รับและถูกต้องตามกฎหมาย RNR Trade Corporation Company Limited (RNR) เป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ของผู้สนับสนุนด้านเงินทุนที่ได้รับความไว้วางใจมานานหลายทศวรรษโดยธุรกิจที่เฟื่องฟูในอุตสาหกรรมการเงิน
Read More

OUR BANKERS

CALL YOU