เอกสารเรียกเก็บเงิน DOCUMENTARY COLLECTIONS

สำหรับกระบวนการในการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งธนาคารในประเทศของผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อจะดำเนินการในนามของผู้ส่งออกหรือผู้จำหน่ายในการเรียกเก็บและนำส่งค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งสินค้า ผู้ส่งออกหรือผู้จำหน่ายจะแสดงเอกสารการขนส่งสินค้าและการเรียกเก็บเงินให้กับธนาคารของผู้ส่งออก (ธนาคารในประเทศ) และธนาคารจะส่งเอกสารทั้งหมดไปยังธนาคารของผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อ ในธนาคารต่างประเทศ (หรือเรียกว่าธนาคารที่เป็นผู้เสนอ) จะส่งเอกสารดังกล่าว (ใช้ในการรับสินค้าที่นำส่งมา) ให้กับผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อเพื่อที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนกับเงินสด (สำหรับกรณีของคำสั่งแบบ “เอกสารแลกกับการชำระเงิน”) หรือทำสัญญาว่าจะมีการชำระเงินเมื่อใด (สำหรับกรณีของคำสั่งแบบ “เอกสารแลกกับการยอมรับว่าจะชำระเงิน”) ธนาคารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมจะทำหน้าเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และทำหน้าที่ในการเรียกเก็บเงิน (ไม่เหมือนกับเอกสารสินเชื่อ) แต่จะไม่มีการรับประกัน ธนาคารจะรับผิดชอบแค่เพียงการเรียกเก็บเงินในจำนวนที่ถูกต้องตามคำสั่งของผู้ส่งออกหรือผู้จำหน่าย และถ้ามีคำสั่ง ก็อาจจะดำเนินการฟ้องร้องผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อที่ไม่ชำระเงินหรือไม่ยอมรับสินค้า ในนามของผู้ส่งออกหรือผู้จำหน่าย

บริษัท RNR จะอำนวยความสะดวกในธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศโดยการจัดทำเอกสารเรียกเก็บเงินให้ ภายใต้การดำเนินการนี้ ผู้จำหน่ายจะทราบว่าเอกสารในการนำส่งสินค้าจะถูกส่งให้กับผู้ซื้อเมื่อมีการชำระเงิน (เอกสารแลกกับการชำระเงิน – DP) หรือการยอมรับสินค้า (DA) ด้วยการชำระเงินนั้น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการชำระเงิน

เอกสารเรียกเก็บเงินจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
 • เอกสารแลกกับการชำระเงิน (DP) หรือเรียกว่าเอกสารแบบ Sight*
 • เอกสารแลกกับการยอมรับว่าจะชำระเงิน (DA) หรือเรียกว่าเอกสารแบบ Term

ภายใต้บริการนี้ เอกสารนำส่งสินค้าจะถูกส่งให้กับเราโดยธนาคารของผู้ขาย ซึ่งจะนำส่งให้ผู้ซื้ออีกทอดหนึ่ง ตามคำสั่งของผู้จำหน่าย

ผู้จำหน่ายจะได้รับการประกันว่า เอกสารจะถูกนำส่งให้กับผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อชำระเงิน (เอกสาร DP) หรือยอมรับว่าจะชำระภายในวันเวลาที่กำหนด (เอกสาร DA) ตามข้อตกลงในการชำระเงิน

ผู้ซื้อจะสามารถรับสินค้าได้โดยไม่ต้องชำระเงินใดๆ จนกว่าจะมีการส่งสินค่าจากผู้จำหน่ายและทางเราได้รับเอกสารการส่งสินค้าแล้ว ผู้ซื้อจะมารับเอกสารได้ถ้าหากดำเนินการตามข้อตกลงในการชำระเงิน เอกสารแบบ DA จะเป็นการให้เครดิตการชำระเงินกับผู้ซื้อ

เอกสารเรียกเก็บเงินสำหรับการนำเข้าหรือการซื้อ (Import Documentary Collections)

บริษัท RNRจะสามารถช่วยท่านได้ในเรื่องของการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้น ในเรื่องของเอกสารเรียกเก็บเงินสำหรับการนำเข้าหรือการซื้อ และท่านจะทราบได้ว่าจะได้รับเงินเมื่อใด, ติดตามการเรียกเก็บเงินได้ และสามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้สินได้

สำหรับธุรกรรมการค้า การจัดทำเอกสารเรียกเก็บเงินสำหรับการนำเข้าโดย บริษัท RNR's จัดทำได้อย่างง่ายดายและประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากตราสารเครดิตสำหรับการนำเข้าหรือการซื้อสินค้า ท่านจะสามารถ

 • จัดการธุรกรรมและการเรียกเก็บเงินไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยค่าเงินของประเทศใด
 • สร้างศูนย์กลางข้อมูลลูกหนี้ในการนำเข้าหรือการซื้อสินค้า
 • ได้รับการแจ้งเตือนแบบอิเลคทรอนิคส์เมื่อเอกสารในการนำเข้าหรือการซื้อมาถึง
 • ทำให้การบริการจัดการง่ายขึ้นสำหรับการทำธุรกรรมด้านการค้า
 • สร้างหลักประกันว่า คู่ค้าจะมีการชำระเงินโดยทันที
การทำงานกับทั่วโลกในนามของท่าน เอกสารเรียกเก็บเงินสำหรับการนำเข้าที่มีประสิทธิภาพของบริษัท RNR’s จะรับประกันว่าจะมีการชำระเงินให้กับธนาคารของผู้จำหน่ายของท่านได้ทันที ด้วยการขยายการเครือข่ายและเป็นที่รู้กันในด้านความเป็นมืออาชีพในด้านการค้าขายระหว่างประเทศ บริษัท RNR จึงกลายเป็นผู้นำของโลกในด้านการให้บริการในส่วนนี้ ความจริงแล้ว เราจะคอยดำเนินการทั้งในนามของผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อและผู้ส่งออกหรือผู้จำหน่าย ในการทำธุรกรรมด้านการค้า จึงมีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว และสินค้าที่มีการนำเข้าหรือการซื้อจะมาถึงมือท่านโดยเร็ว

เอกสารเรียกเก็บเงินสำหรับการส่งออก

ในตลาดเครดิตต่างประเทศ ผู้ส่งออกจะต้องใช้ทรัพยากรด้านการเงินหรือความสัมพันธ์กับธนาคารเพื่อช่วยในการค้า ผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศลาตินอเมริกา, แอฟริกา, ยุโรปตะวันออก, เอเชียและตะวันออกกลาง อาจไม่สามารถขอเครดิตต่างประเทศได้ด้วยตัวเอง

สำหรับธุรกรรมการค้า บริการเอกสารเรียกเก็บเงินสำหรับการส่งออกของเรา จะช่วยให้ผู้ส่งออกมีทางเลือกในการรับชำระเงิน นอกเหนือจากการใช้ตราสารเครดิต เมื่อท่านส่งสินค้าไปให้กับผู้นำเข้า บริษัท RNR จะยังเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ จนกว่าจะได้รับเงิน หรือได้รับการติดต่อจากผู้นำหรือผู้ซื้อเข้าแล้ว

ไม่ว่าจะมีการส่งออกสินค้าจากประเทศใด เงินที่ได้รับชำระจะถูกโอนเข้าบัญชีของท่านภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับ ทำให้ท่านสามารถเบิกเงินได้อย่างรวดเร็ว เอกสารเรียกเก็บเงินสำหรับการส่งออกหรือการจำหน่ายจะช่วยให้ท่าน

 • สร้างศูนย์กลางในการบริหารจัดการหนี้สินของการส่งออก
 • ติดตามการเรียกเก็บเงินได้
 • ทราบทันทีที่เงินของท่านได้รับการชำระแล้ว
 • ให้ความสัมพันธ์ทางการค้าและการบริหารกระบวนการส่งออกของท่านดีขึ้น

ไม่เหมือนกับตราสารเครดิต ธนาคารจะไม่รับรู้ในส่วนของเครดิตและความเสี่ยงระหว่างประเทศ ถ้าท่านพร้อมที่จะเผชิญกับความเสี่ยงเหล่านั้น เอกสารเรียกเก็บเงินสำหรับการส่งออก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

ท่านสามารถที่จะสร้างเอกสารเรียกเก็บเงินสำหรับการส่งออกแบบอิเลคทรอนิคส์ได้ ให้ท่านส่งรายละเอียดในการดำเนินการต่างๆมายังสำนักงานของ RNR ท่านสามารถที่จะเลือกหน่วยเงินตราได้หลายประเภท

ลักษณะการทำงาน

เอกสารเรียกเก็บเงินสำหรับการส่งออกเป็นวิธีหนึ่งในการชำระเงิน โดยที่ผู้ส่งออกสามารถเรียกเก็บเงินได้จากผู้นำเข้าผ่านธนาคารที่เป็นตัวกลาง ซึ่งจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารและการชำระเงิน

ธนาคารของผู้ส่งออกจะเป็นผู้เรียกร้องให้มีการชำระเงินจากผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อ ในนามของผู้ส่งออกหรือผู้จำหน่าย โดยการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องและหนังสือนำส่งไปยังธนาคารของผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อ

ธนาคารของผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อจะส่งใบเรียกเก็บเงินให้กับผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อ เมื่อผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อชำระเงิน ธนาคารของผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อก็จะชำระเงินให้กับธนาคารของผู้ส่งออกหรือผู้จำหน่าย เมื่อธนาคารของผู้ส่งออกหรือผู้จำหน่าย ได้รับเงิน ก็จะส่งเงินต่อให้กับทางผู้ส่งออกหรือผู้จำหน่าย อีกทอดหนึ่งทันที