WHAT CLIENTS SAY

"ในตอนแรก ผมไม่แน่ใจความคิดในเรื่องการใช้หนังสือค้ำประกัน ที่ได้รับจากบริษัทอื่นนอกเหนือจากสถาบันการเงิน แต่บริษัท RNR Trade Corporation Company Limited ได้ช่วยให้ผมรู้ว่ากระบวนการนี้จะต้องทำงานอย่างไร และช่วยให้ผมก้าวหน้าทางธุรกิจ ในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหมาะสม ที่ทำให้ธุรกิจของผมเติบโตได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ผมจึงอยากแนะนำให้ บริษัทใดๆ ก็ตาม ที่นำเข้าสินค้าเป็นหลัก พวกเขาเป็นบริการที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง"

Jayesh Soni รัฐคุชราต, อินเดีย

"เมื่อค้นหารายชื่อของผู้เชียวชาญด้านสินเชื่อ คุณจะพบว่าบริษัท RNR Trade Corporation Company Limited สามารถทำในสิ่งที่บริษัทอื่นทำไม่ได้ พวกเขาจัดการเรื่องหนังสือค้ำประกันให้กับธุรกิจของผมได้ภายใน 5 วันทำการ และสามารถแก้ไขปัญหาอันน่าปวดเศียรเวียนเกล้าให้กับเราได้ หากเราไม่ได้สนใจที่จะเลือกใช้บริการของพวกเขา เราอาจสูญเสียรายได้อย่างมหาศาล"


Kelvin กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย

"บางครั้งการเป็นผู้ผลิตเครื่องแต่งกายจากต่างประเทศก็จำเป็นต้องซื้อหนังสือค้ำประกัน ก่อนที่ผู้จัดจำหน่ายจะยอมรับการสั่งซื้อของเรา และเราจำเป็นต้องมีสภาพคล่องเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านั้น บริษัท RNR Trade Corporation Company Limited ช่วยตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวให้กับเรา โดยที่ไม่ต้องลดจำนวนเงินสดที่อยู่ในมือ มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก เพราะเราไม่เคยได้รับการบริการเช่นนี้จากธนาคาร"

Sumeet Gupta ฮ่องกง